Odzyskiwanie danych z dysku

Komputer wraz ze specjalnym oprogramowaniem, stanowi świetne narzędzie do opracowania prezentacji multimedialnych. Komputer może się jednak popsuć. Odzyskiwanie danych z dysku może się w takiej sytuacji okazać niezbędne. Zastosowanie programu prezentacyjnego pozwala na przygotowanie i sterowanie kolejnością slajdów zawierających tekst, obrazy, podkład muzyczny, komentarz słowny, sekwencje animowane lub wideo. Osobliwym walorem prezentacji multimedialnej jest możliwość dynamicznego przedstawiania statycznych treści kształcenia. Komputer stanowi dobrodziejstwo techniki dla współczesnego świata. Wykorzystanie go w nauczaniu stanowi duża atrakcję dla dzieci. Na lekcjach powinien pojawiać się w sposób naturalny jako wygodne narzędzie pracy i urządzenie pomocnicze. Komputer oddziałuje bowiem na szereg zmysłów, pozwalając nauczycielowi nie tylko przekroczyć granicę werbalizmu, ale także zaangażować uczniów emocjonalnie poprzez kojarzenie wartości poznawczych z estetycznymi. Przemyślne wykorzystanie komputera w procesie nauczania.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Mam na imię Zofia i jestem twórcą bloga, który właśnie czytasz. Większość wpisów jest nasiąknięta tematem techniki, ponieważ jest to najbliższe mojemu sercu. Bardzo serdecznie zapraszam do lektury!